Per Kristian Skulberg - lege, politiker og lokalhistoriker og

en av drivkreftene bak restaureringsarbeidet ved Spydeberg prestegård  - har skrevet en informativ tekst om Wilses liv.

Mer om tekstforfatteren på: www.skulberg.com

JACOB NICOLAI WILSES LIV OG GJERNINGER    
Tekst med illustrasjoner      


Tekst uten illustrasjoner


Til startsiden
        

W I L S E