W I L S E

Om boken Wilse. Humanisten og hans laboratorium:

Jacob Nicolai Wilse kom til Spydeberg som sogneprest i 1768. Ved prestegården anla han en hage, som skulle bli sentrum for hans virke som naturforsker, meteorolog og økolog. I dag er prestegårdshagen gjenoppbygget etter mange års forfall og fremstår slik den var på Wilses tid.

I denne hagen har Dag Alveng vandret i Wilses fotspor. Her har han fotografert, og som Wilse studert vær, årstider og naturens kretsløp. Dag Alvengs fotomeditasjoner er en hyllest til Wilse og landskapet han levde i. Med rik detaljgjengivelse, utsøkte fotografiske kvaliteter og teknisk perfeksjon kaster Dag Alveng lys over et unikt humanistisk naturprosjekt.


Utstillingen Humanistens naturlaboratorium

åpner den 4/6 - 2015, kl. 17.00

i Nasjonalbiblioteket, Solli Plass, Oslo.

Alle er hjertelig velkommen !

Kunstutstillingen Wilse - Humanisten og hans Laboratorium

åpner i Galleri Brandstrup,

4/6-2015, kl. 19.00


Dette prosjektet er støttet av:

Fritt Ord, Norsk kulturråd, Norske Fotografers Fond,

Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, Norsk Fotografisk Fond,

Billedkunstnernes Vederlagsfond, Nasjonalbiblioteket,

E-CO Energi AS, Stiftelsen Spydeberg Prestegård og

Spydeberg Prestegårds Venner.

Uten støtten fra Østfold Fylkeskommune

hadde prosjektet ikke latt seg gjennomføre.Introduksjon til fotografiene


Presten Jacob Nicolai Wilse (1735-1801) var en forunderlig begavet og nysgjerrig mann. Han var naturforsker, økolog, meteorolog, og språkmann. Han skrev bøker, reiste og brevvekslet med

tidens tenkere.


På Spydeberg prestegård anla Wilse en stor hage. Den skulle bli hans naturlaboratorium. Her undersøkte han planter og naturens kretsløp. I denne hagen har jeg vandret og fotografert i flere år.


Bildene i denne boken er meditasjoner over Wilse- og over naturen. Jeg har gått i Wilses fotspor, og som ham har jeg studert årstider, vær og landskap. Som ham har jeg filosofert over løv og mose, blomster og grener. Det er blitt en reise tilbake til barndommens mysterier og gleden over naturen vi lever i. Professor i geografi David Løwenthal har sagt det slik:


«Landskapet er ikke mitt alene. Det tilhører de drøye tretti generasjonene som har levd i det. Jeg ønsker å hylle mer enn selve landskapet. Jeg vil hylle dem som har levd i det, formet det, satt sitt merke på det, navngitt det, dyrket det, pleiet det, beskyttet det og til slutt ligger begravd i det.»

Denne boken er en hyllest til Jacob Nicolai Wilse.


- Dag Alveng