W I L S E

Dag Alveng (f. 1953) er en av Norges fremste og betydeligste fotokunstnere. Han er representert ved The Metropolitan Museum of Art og i The Museum of Modern Art i New York,

og har hatt en lang rekke store utstillinger

både i Norge og utenlands.

Se også: www.alveng.com